Lakimuutos koskien yrittäjän eläkelakia astuu voimaan 1.1.2023. Eläkelaissa säädetään työtulon säännöllisestä seurannasta ja työtulon tarkistamisesta, jotta yrittäjälle vahvistettava työtulo vastaisi nykyistä paremmin lain edellyttämää työtulon tasoa myös yritystoiminnan jatkuessa. 

Mitä on työtulo?

Työtulo on

  • palkka, joka kohtuudella olisi maksettava, mikäli yrittäjätoimintaa suorittamaan olisi palkattava vastaavan ammattitaidon omaava henkilö, tai
  • korvaus, jonka muutoin voidaan katsoa keskimäärin vastaavan sanottua työtä.

Eläkelaitos vertaa työtuloa yksityisellä sektorilla yrittäjän toimialalla kokoaikaista työtä tekevien mediaanipalkkaan ja ottaa huomioon muut yrittäjän työpanoksen määrän, yrittäjätoiminnan laajuuden, yrittäjän ammattitaidon ja työpanoksen arvoa kuvaavat tiedot. Eläkelaitos vahvistaa yrittäjälle vakuutuksen alkaessa yrittäjän työpanosta vastaavan vuotuisen työtulon. 

Jos yrittäjällä on useita yritystoimintoja, hänen työtulonsa vahvistetaan näihin yritystoimintoihin yhteensä käytetyn työpanoksen perusteella. Vuotuista työtuloa ei vahvisteta 125 000 euroa suuremmaksi ja se tarkistetaan joka kolmas vuosi. Työtuloa on mahdollista tarkistaa myös tästä poiketen, mikäli yrittäjän olosuhteen merkittävästi muuttuvat.

Tarkistusmenettely

Eläkeyhtiö tarkistaa

  • vuoden 2023 loppuun mennessä  niiden yrittäjien työtulot, joilla työtulo on alle 15 000 euroa ja joiden työtuloon ei ole tehty olennaista tarkistusta viimeisen kolmen kalenterivuoden aikana,
  • vuoden 2024 loppuun mennessä niiden yrittäjien työtulot, joilla työtulo on alle 25 000 euroa ja joiden työtuloon ei ole tehty olennaista tarkistusta viimeisen kolmen kalenterivuoden aikana, ja 
  • vuoden 2025 loppuun mennessä niiden yrittäjien työtulot, joilla työtulo on yli 25 000 euroa ja joiden työtuloon ei ole tehty olennaista tarkistusta viimeisen kolmen kalenterivuoden aikana.
---
Vuonna 1999 perustettu Tilimanager Oy tarjoaa asiakkailleen nykyaikaisia ja laadukkaita kirjanpitopalveluita. Tilimanager Oy:n toiminnan keskeisiä arvoja ovat osaaminen, laatu ja luotettavuus sekä pitkäkestoinen asiakassuhde. Tilimanager Oy on ketjuihin kuulumaton, yrittäjävetoinen perheyritys ja tilitoimisto Tampereella, Kangasalla ja Pirkkalassa.