Muutosturvalaki koskee sellaisia työnantajia, jotka työllistävät yli 30 henkilöä ja muutosturvalain piirissä ovat ne työntekijät, jotka ovat olleet työnantajan palveluksessa vähintään 5 vuotta yhtäjaksoisesti.

Jos yrityksesi on tilanteessa, jossa sinun on sanottava irti työntekijöitä tuotannollisista tai taloudellisista syistä, voi muutosturvasta olla sinulle apua. Muutosturvan tavoitteena on nopeuttaa ja helpottaa irtisanotun ja lomautetun sijoittumista uuteen työhön. Muutosturvan osapuolia ovat työnantaja, työntekijä/työntekijöiden edustaja, TE-toimisto ja vaihtelevasti muita toimijoita. 

Muutosturvaa uudistetaan vuoden 2023 alusta alkaen 

Uudistuksen myötä 

  • 55 vuotta täyttäneellä työntekijällä on oikeus tavallista pidempään työllistymisvapaaseen, muutosturvakoulutukseen ja muutosturvarahaan

  • työnantajalla on velvollisuus tiedottaa työntekijälle em. oikeuksista 

  • työnantajan on järjestettävä työt osa-aikatyön mahdollistavalla tavalla silloin, kun 55 vuotta täyttänyt, työnantajan palveluksessa vähintään kolme vuotta ollut työntekijä haluaa lyhentää säännöllistä työaikaansa.

Näitä uusia työsopimuslain säännöksiä sovelletaan, jos työsuhteen irtisanomispäivä on 1.1.2023 tai sen jälkeen.

---
Vuonna 1999 perustettu Tilimanager Oy tarjoaa asiakkailleen nykyaikaisia ja laadukkaita kirjanpitopalveluita. Tilimanager Oy:n toiminnan keskeisiä arvoja ovat osaaminen, laatu ja luotettavuus sekä pitkäkestoinen asiakassuhde. Tilimanager Oy on ketjuihin kuulumaton, yrittäjävetoinen perheyritys ja tilitoimisto Tampereella, Kangasalla ja Pirkkalassa.