Vuonna 2017 voimaan tulleen rahanpesulain nojalla tilitoimistot ovat velvoitettuja tekemään ilmoituksia, mikäli havaitsevat asiakkaillaan epäilyttäviä liiketoimia tai epäilevät terrorismin rahoittamista. Tämä tarkoittaa sitä, että tilitoimiston on tunnettava asiakkaansa ja oltava perillä asiakkaan liiketoiminnan laadusta ja laajuudesta ja seurattava aktiivisesti asiakkaidensa toimintaa. Jos epäilyttävää liiketoimintaa havaitaan, tehdään siitä ilmoitus rahanpesun selvittelykeskukselle.  

Tämän vuoden aikana tilitoimistot velvoitetaan lisäksi tarjoamaan työntekijöilleen sisäinen kanava, mikäli tilitoimiston työntekijä epäilee tai havaitsee värinkäytöksiä tilitoimiston toimissa. Oikeusministeriön mukaan ns. Whistleblower-direktiivillä ”halutaan varmistaa, että ilmoittaja, joka työnsä yhteydessä havaitsee tai epäilee yleisen edun vastaista toimintaa erikseen määritellyillä EU:n oikeuden aloilla, voi ilmoittaa asiasta turvallisesti. Näin voitaisiin ennaltaehkäistä yleiseen etuun kohdistuvia uhkia tai vakavia haittoja.”  Näin ollen tilitoimistossa työskentelevä henkilö voi lain turvin tehdä ilmoituksia ilman henkilöllisyytensä paljastumista, mikäli epäilee tilitoimiston liiketoiminnassa yleisen edun vastaista tai esimerkiksi epärehellistä tai laitonta toimintaa.

 Lain on tarkoitus astua voimaan 17.12.2021.

---
Vuonna 1999 perustettu Tilimanager Oy tarjoaa asiakkailleen nykyaikaisia ja laadukkaita kirjanpitopalveluita. Tilimanager Oy:n toiminnan keskeisiä arvoja ovat osaaminen, laatu ja luotettavuus sekä pitkäkestoinen asiakassuhde. Tilimanager Oy on ketjuihin kuulumaton, yrittäjävetoinen perheyritys ja tilitoimisto Tampereella.