Kun tilitoimiston perustamiseen ei tarvita erillistä lupaa, voi oikeastaan kuka tahansa perustaa tilitoimiston. Suomen Taloushallintoliitto ry:n auktorisointi on eräänlainen kriteeristö tilitoimiston toiminnalle. Jotta tilitoimisto voidaan auktorisoida, täytyy sen saavuttaa Taloushallintoliiton asettamat vaatimukset, toimia taloushallintopalvelualan hyvän tavan mukaisesti ja laatia toimeksiantosopimukset kirjallisena. Tilitoimiston on noudatettava voimassa olevaa lainsäädäntöä, huomioitava toimialaa koskevat uudet säännökset etupainotteisesti, kouluttaa henkilöstöään jatkuvasti ja tiedottaa asiakkaitaan tärkeistä asioista. Lisäksi auktorisointi edellyttää tilitoimistolta riittävän kattavaa vastuuvakuutusta. Auktorisoidussa tilitoimistossa on oltava vähintään yksi KLT-tason vastuuhenkilö, eli henkilö, jolla on laaja laskenta- ja vero-osaaminen ja joka vastaa tilitoimiston kirjanpidon laadusta.

Taloushallintoliitto tarkastelee jäsentoimistojensa toimintaa noin kolmen vuoden välein ja antaa jäsentoimistolleen huomautuksen, mikäli havaitsee toiminnassa puutteita. Tarkastuksessa liiton määräämät tarkastajat tulevat toimistollemme ja haastattelevat sekä henkilökuntaamme että yritysjohdon. Tarkastuksessa käydään läpi tietoturva- ja vastuuasioita sekä varmistetaan, että toimintamme täyttää laatuvaatimukset.

Mielestämme hedelmällinen, pitkäkestoinen asiakassuhde koostuu ammattimaisesta työstä, asiakkaan tarpeiden huomioimisesta, henkilökohtaisesta palvelusta ja aidosta kiinnostuksesta asiakkaan yritystä kohtaan. Vaikka auktorisointi itsessään ei ole laadun tae, on sillä meille Tilimanagerissa tärkeä rooli palvelulupauksemme toteutumisessa. Kun onnistumme ylläpitämään auktorisoinnin vaatimuksia, toimii se meille itsellemme mittarina menestyksekkäästä työstä ja viestii asiakkaillemme toimintaamme ohjaavista arvoista. Näin ollen asiakkaamme voivat luottaa siihen, että palvelumme jatkuvat tulevaisuudessakin yhtä luotettavina ja laadukkaina.

  Ilona Lätti
  Controller, KTM, KLT
  Tilimanager Oy
  (03) 3141 4023
  Kirjoittaja on tilitoimistoyrittäjä toisessa polvessa.

Etsitkö yrityksellesi taloushallinnon kumppania? Ota yhteyttä ja pyydä meiltä tarjous tästä.

---
Vuonna 1999 perustettu Tilimanager Oy tarjoaa asiakkailleen nykyaikaisia ja laadukkaita kirjanpitopalveluita. Tilimanager Oy:n toiminnan keskeisiä arvoja ovat osaaminen, laatu ja luotettavuus sekä pitkäkestoinen asiakassuhde. Tilimanager Oy on ketjuihin kuulumaton, yrittäjävetoinen perheyritys ja tilitoimisto Tampereella.