Yrittäjyys on upeaa, mutta välillä kohdalle osuu haasteita tai erilaisia elämäntilanteita. Kokosimme alle muutaman sellaisen tilanteen, joissa yrittäjä itse voi saada samoja tukia kuin työntekijä.

1. Tuki sairastumisen aikana

Välillä yrittäjäkin sairastuu. Kela tarjoaa taloudellista turvaa sairastumisen ajaksi sairaus- tai osasairauspäivärahan avulla. Jos sairaus pitkittyy, mahdollisia tukia ovat kuntoutustuki tai työkyvyttömyyseläke.

2. Työttömyysturva

Jos aloitat yritystoiminnan työttömänä, yritystoimintasi on sivutoimista tai yritystoimintasi on päättynyt kokonaan, voit saada työttömyysetuutta. Kaikissa näissä tilanteissa sinun tulee olla ilmoittautuneena työttömäksi työnhakijaksi TE-palveluihin. Työttömyysetuuden maksaminen vaihtelee tilanteesta rippuen, joten tarkista Kelan sivulta miten toimia omassa tilanteessasi (ks. linkit tekstin lopussa).

3. Yrittäjän äitiys-, isyys- ja vanhempainraha

Yrittäjävanhempana sinulla on oikeus Kelan maksamiin vanhempainpäivärahoihin. Vanhempainpäivärahan määrä perustuu yrittäjän vuosituloon (YEL- tai MYEL-vakuutuksen työtulo). Voit työskennellä samaan aikaan kun saat jotakin vanhempainpäivärahaa, ja vanhempainpäivärahakauden jälkeen voit saada lastenhoidon tukia. Vanhempainrahan maksaminen päättyy, kun lapsi on noin 9 kuukauden ikäinen.

4. Yrittäjä eläke

Yrittäjänä huolehdit eläketurvastasi itse maksamalla yrittäjän tai maatalousyrittäjän eläkevakuutusta (YEL- ja MYEL-vakuutus). Kun eläkeikäsi täyttyy, voit hakea työeläkettä siitä työeläkelaitoksesta, jossa olet ollut vakuutettuna. Jos työeläkkeesi jää pieneksi, voit saada lisäksi Kelan maksamia eläkkeitä.

5. Korvaukset työterveyshuollon kustannuksista

Yrityksesti tarjoaman työterveyshuollon kustannukset jakautuvat korvausluokkaan 1, johon kuuluvat ehkäisevän työterveyshuollon kustannukset, ja korvausluokkaan 2, joka sisältää yleislääkäritasoisen sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon kustannukset. Ehkäisevän työterveyshuollon korvaus on 60 % ja sairaanhoidon 50 % hyväksytyistä tarpeellisista ja kohtuullisista kustannuksista, kun korvaamisen perusedellytykset täyttyvät ja palvelua on toteutettu hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti. Voit tarkistaa Kelan asiointipalvelusta (OmaKela) työterveyshuollon kustannukset vuoden ajalta, paljonko korvauksia on saatu ja paljonko korvausrahaa on loppuvuodeksi jäljellä. 

Tässä linkit Kelan sivuille, mistä voit lukea lisätietoa ja ohjeet etuuksien hakemiseen

Saat meiltä apua paitsi yrityksesi taloushallintoon liittyvissä asioissa, myös erilaisten Kela-hakemusten tekemissä.


Lähde: Kela

---
Vuonna 1999 perustettu Tilimanager Oy tarjoaa asiakkailleen nykyaikaisia ja laadukkaita kirjanpitopalveluita. Tilimanager Oy:n toiminnan keskeisiä arvoja ovat osaaminen, laatu ja luotettavuus sekä pitkäkestoinen asiakassuhde. Tilimanager Oy on ketjuihin kuulumaton, yrittäjävetoinen perheyritys ja tilitoimisto Tampereella, Kangasalla ja Pirkkalassa.